Najstarszy klub fanów szybkich Fordów, wersji ST i RS oraz tuningu


Regulamin

Fordtuning.pl, 10.11.2019, 20:02 « poprzedni - następny »

Fordtuning.pl

10.11.2019, 20:02 Ostatnia edycja: 11.11.2021, 18:59 by Fordtuning.pl
Regulamin forum Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

2. W niniejszym regulaminie użyto następujących określeń:
    a. Forum - forum dyskusyjne Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.
    b. Forumowicz - osoba, która korzysta i/lub w przeszłości korzystała z Forum.
    c. Konto - konto zarejestrowane przez Forumowicza na Forum.
    d. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl - właściciel domeny "fordtuning.pl".
    e. Administrator - osoba, której przyznano status "Administrator" na Forum.
    f. Moderator - osoba, której przyznano status "Moderator" na Forum.
    g. Post - wiadomość wysłana przez Forumowicza na Forum.

3. Forumowicz ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu i respektować decyzje Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl, Administratorów oraz Moderatorów w zakresie dotyczącym Forum. W przypadku sporu Forumowicz powinien skontaktować się z Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.

II. Rejestracja i konfiguracja konta

1. Zezwala się na rejestrację i korzystanie tylko z jednego Konta.

2. Forumowicz rejestrując się na Forum wybiera nazwę Konta. Obowiązują następujące zasady:
    a. Nazwa Konta nie może wprowadzać w błąd ani naruszać praw osób trzecich.
    b. Hasło musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne i musi być wykorzystywane wyłącznie na Forum.

3. Forumowicz może korzystać z awatara. Obowiązują następujące zasady:
    a. Awatar musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
    b. Awatar jest plikiem graficznym o maksymalnym rozmiarze 100x75 pikseli.
    c. Awatar nie może być animowany.

4. Forumowicz może korzystać z podpisu. Obowiązują następujące zasady:
    a. Podpis musi być estetyczny, nie może wprowadzać w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich.
    b. Podpis może zawierać maksymalnie trzy linie tekstu.
    c. Podpis nie może zawierać plików graficznych.

5. Podczas rejestracji nie należy podawać danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.

III. Korzystanie z forum

1. Forumowicz oświadcza, że będzie korzystał z Forum w sposób zgodny z prawem polskim i europejskim, a także zgodny z zasadami współżycia społecznego.

2. Forumowicz ma obowiązek:
    a. Dbać o wysoki poziom merytoryczny, językowy i estetyczny swoich Postów.
    b. Wycinać grafikę i zbędne fragmenty tekstu z cytatów.
    c. Umieszczać Posty we właściwym dziale i we właściwym wątku.
    d. Przed utworzeniem nowego wątku sprawdzić, czy dany temat nie był już poruszany w ostatnim czasie.
    e. Tworząc nowy wątek ustawić temat precyzyjnie opisujący jego zawartość.

3. Na Forum zabrania się:
    a. Obrażania innych Forumowiczów.
    b. Umieszczania nic nie wnoszących Postów w działach merytorycznych.
    c. Celowego wprowadzania w błąd innych Forumowiczów.
    d. Nadużywania BBCode, emotikon, grafik, znaków interpunkcyjnych i/lub wielkich liter.
    e. Nadużywania wyrazów powszechnie uznanych za wulgarne i/lub obraźliwe.
    f. Publikowania zapisów rozmów prywatnych.
    g. Publikowania i/lub przechowywania i/lub przesyłania za pomocą Forum danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.
    h. Nawiązywania w jakikolwiek sposób do tematów związanych z polityką lub religią.
    i. Prowadzenia sprzedaży w inny sposób, niż poprzez ogłoszenie w dziale "Giełda".
    j. Prowadzenia agitacji w sprawie konkursów, programów lojalnościowych itp. bez zgody Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.
    k. Promowania inicjatyw pokrywających się z tematyką Forum bez zgody Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.

4. Prowadzenie działalności o charakterze komercyjnym może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl.

IV. Polityka prywatności i pliki cookies

1. Polityka prywatności została opisana w Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.załączniku nr 1 i stanowi integralną część Regulaminu.

V. Zastrzeżenia

1. Forum udostępniane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności bez gwarancji ciągłości działania, bez gwarancji poprawności działania i bez gwarancji poufności danych zgromadzonych na Koncie i/lub przesyłanych przy wykorzystaniu Forum.

2. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania zasad dostępu do Forum i uprawnień przyznawanych poszczególnych Forumowiczom, w tym w szczególności do usunięcia lub zmodyfikowania dowolnego Konta, wątku, Posta lub jego fragmentu bez podania przyczyn.

3. Wysłanie Posta na Forum jest równoznaczne z przekazaniem związanych z nim autorskich praw majątkowych Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl. W związku z tym Forumowiczowi nie przysługuje prawo do usunięcia wysłanych przez niego Postów, nawet w sytuacji, gdy jego Konto zostało usunięte lub zablokowane.

4. Wyłączną odpowiedzialność za treść Postów ponoszą ich autorzy. Publikowane na Forum porady mają najczęściej charakter amatorski, mogą więc zawierać najróżniejsze błędy i nieścisłości. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl, Administratorzy i Moderatorzy nie odpowiadają za ewentualne negatywne skutki wykorzystywania zamieszczonych na Forum porad.

5. Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl, Administratorzy ani Moderatorzy nie są stroną w transakcjach zawieranych przez Forumowiczów, w szczególności w transakcjach kupna-sprzedaży zawieranych w związku z publikowaniem przez Forumowiczów ogłoszeń w dziale "Giełda".
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Fordtuning.pl – najstarszy klub fanów szybkich Fordów, wersji ST i RS oraz tuningu
Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Tłumacz kodów OBD · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Strona na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Grupa na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Ogłoszenia na FB · Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Kanał na YouTube
Masz auto innej marki niż Ford? Zaloguj się lub zarejestruj się za darmo żeby zobaczyć link.Samochody.club :)